พล่าทูน่า
ผลิตภัณฑ์ : ทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ ตราทีซีบี
ยำทูน่าไข่ม้วน
ผลิตภัณฑ์ : ทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ ตราทีซีบี
ยำทูน่า+เกี๊ยวกรอบ
ผลิตภัณฑ์ : ทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ ตราทีซีบี