พล่าทูน่า (Cr. facebook pageกับข้าวกับปลาโอ)
ทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ ตราทีซีบี
ยำทูน่า+เกี๊ยวกรอบ (Cr. facebook page กินข้าวกัน)
ทูน่าชนิดก้อนในน้ำแร่ ตราทีซีบี
ทูน่าฟูผัดพริกขิง (Cr. facebook page กินข้าวกัน)
ทูน่าชนิดก้อนในน้ำมันถั่วเหลือง ตราทีซีบี